Žádost o uhrazení kauce na bydlení: potřebujete pomoci? Formulář žádosti je níže na této stránce.

Víme, jak je situace kolem změny bydlení složitá a nákladná, proto je zde Kauce na bydlení. Samoživitelům s dětmi pomůžeme s uhrazením kauce na bydlení až do výše 25.000 Kč.

V rámci programu poskytujeme pomoc ve formě jednorázového uhrazení kauce na nájemné. Nedostatek finanční hotovosti je totiž často jediná překážka, která zabraňuje samoživitelům pronajmout si vlastní bydlení. Poskytnutá finanční pomoc je nevratná a vždy je použita na zaplacení kauce na nájemné přímo na účet poskytovatele bydlení. Potřebujete pomoci? Požádejte o Kauci na bydlení. 

Povinné dokumenty, které také potřebujete:

  • 1. Doporučení OSPOD nebo jiné pomáhající organizace
  • 2. Rozhodnutí Úřadu práce o nepřiznání dávky mimořádné okamžitě pomoci na úhradu nezbytného jednorázového výdaje. Potřebný formulář najdete zde.

Bez těchto dvou výše uvedených dokumentů vaše žádost nemůže být vůbec posouzena, mějte je tedy připraveny a vyřízeny předem před podáním žádosti. Pošlete nám je emailem, nebo poštou.

  • 3. Kopie nájemní smlouvy nebo smlouvy prokazující pronájem bytu

Kopii nájemní smlouvy lze dodat dodatečně. V praxi to znamená, že můžete mít u nás domluvenou a schválenou podporu - "Kauci na bydlení", a s touto jistotou pak již uzavřít konkrétní nájemní smlouvu.