Žádost o uhrazení kauce na bydlení: potřebujete pomoci? 

Víme, jak je situace kolem změny bydlení složitá a nákladná, proto je zde Kauce na bydlení. Samoživitelům s dětmi pomůžeme s uhrazením kauce na bydlení až do výše 25.000 Kč.

V rámci programu poskytujeme pomoc ve formě jednorázového uhrazení kauce na nájemné. Nedostatek finanční hotovosti je totiž často jediná překážka, která zabraňuje samoživitelům pronajmout si vlastní bydlení. Poskytnutá finanční pomoc je nevratná a vždy je použita na zaplacení kauce na nájemné přímo na účet poskytovatele bydlení. Potřebujete pomoci? Požádejte o Kauci na bydlení. 

Než přikročíte k samotné žádosti, přečtěte si, co budete potřebovat před podáním žádosti a jaký je postup:

Dva povinné dokumenty, které potřebujete, a které si vyřiďte a připravte před podáním žádosti:

1. Doporučení

2. Potvrzení o příjmech, a to buď ze zaměstnání nebo z Úřadu práce 

  • 2.a Rozhodnutí Úřadu práce o nepřiznání dávky mimořádné okamžitě pomoci na úhradu nezbytného jednorázového výdaje. Potřebný formulář najdete zde. Nebo, 
  • 2.b Pracovní smlouvu s přehledem příjmů - výplatní pásku nebo platový výměr, který už jistě od zaměstnavatele máte, není potřeba to více potvrzovat. 

Bez těchto dvou výše uvedených dokumentů vaše žádost nemůže být vůbec posouzena, mějte je tedy připraveny a vyřízeny předem před podáním žádosti. Pošlete nám je emailem, nebo poštou, nebo je přiložíte k formuláři při vyplňování žádosti.

Dále budete potřebovat třetí dokument (lze dodat později):

3. Kopie nájemní smlouvy nebo smlouvy prokazující pronájem bytu

  • Kopie nájemní smlouvy je třetím potřebným dokumentem a lze ji dodat dodatečně po podání žádosti. V praxi to znamená, že můžete mít u nás domluvenou a schválenou podporu - "Kauci na bydlení", a s touto jistotou pak již uzavřít konkrétní nájemní smlouvu. 

Pokud máte připraveno vše potřebné dle návodu výše, pokračujte k podání žádosti. Upozornění: přestože potřebujete doporučení OSPOD nebo pomáhající organizace, žádost vyplňuje žadatel sám za sebe, nikoli tato organizace. Děkujeme.

Upozornění - předschválením podpory (dle bodů 1. a 2.) nevzniká automaticky nárok na poskytnutí - proplacení kauce!

V praxi můžete - často to tak probíhá - mít u nás domluvenou a předschválenou podporu - "Kauci na bydlení", pokud nám předložíte žádost a vše potřebné dle bodů 1. a 2. dle postupu výše. S touto předschválenou podporou pak můžete jednat o nájmu a uzavřít konkrétní nájemní smlouvu. Jak uvedeno výše, nájemní smlouva je třetím potřebným dokumentem a lze ji dodat dodatečně po podání žádosti. 

Nájemní smlouva (bod 3.) nicméně musí splňovat podmínky programu a podléhá kontrole.

Vše je definivně schváleno až po předložení a kontrole nájemní smlouvy. WOMEN FOR WOMEN si vyhrazuje právo kauci žadateli nevyplatit, pokud by nájemní smlouva nesplňovala podmínky programu či s nimi byla v rozporu (nájemní smlouva musí být uzavřena za účelem bydlení, na odpovídající dobu trvání nájmu, musí v ní být uvedeny spolubydlící osoby), nebo pokud by bylo zjištěno, že se situace žadatele uvedená v žádosti podstatným způsobem změnila. V případě již uzavřených nájemních smluv pak WOMEN FOR WOMEN může jako další podmínku pro poskytnutí kauce po žadateli požadovat doložení potvrzení o tom, že žadatel nemá v době posuzování žádosti dluh na nájemném či zálohách na služby.