Žádost o uhrazení kauce na bydlení: potřebujete pomoci? 

Víme, jak je situace kolem změny bydlení složitá a nákladná, proto je zde Kauce na bydlení. Samoživitelům s dětmi pomůžeme s uhrazením kauce na bydlení až do výše 25.000 Kč.

V rámci programu poskytujeme pomoc ve formě jednorázového uhrazení kauce na nájemné. Nedostatek finanční hotovosti je totiž často jediná překážka, která zabraňuje samoživitelům pronajmout si vlastní bydlení. Poskytnutá finanční pomoc je nevratná a vždy je použita na zaplacení kauce na nájemné přímo na účet poskytovatele bydlení. Potřebujete pomoci? Požádejte o Kauci na bydlení. 

Než přikročíte k samotné žádosti, přečtěte si, co budete potřebovat před podáním žádosti a jaký je postup:

Dva povinné dokumenty, které potřebujete, a které si vyřiďte a připravte před podáním žádosti:

 • 1. Doporučení
 • 2. Potvrzení o příjmech, a to buď ze zaměstnání nebo z Úřadu práce 
  • 2.a Rozhodnutí Úřadu práce o nepřiznání dávky mimořádné okamžitě pomoci na úhradu nezbytného jednorázového výdaje. Potřebný formulář najdete zde. Nebo, 
  • 2.b Pracovní smlouvu s přehledem příjmů - výplatní pásku nebo platový výměr, který už jistě od zaměstnavatele máte, není potřeba to více potvrzovat.   

Bez těchto dvou výše uvedených dokumentů vaše žádost nemůže být vůbec posouzena, mějte je tedy připraveny a vyřízeny předem před podáním žádosti. Pošlete nám je emailem, nebo poštou, nebo je přiložíte k formuláři při vyplňování žádosti.

 • 3. Kopie nájemní smlouvy nebo smlouvy prokazující pronájem bytu

Kopii nájemní smlouvy je třetím potřebným dokumentem a lze ji dodat dodatečně po podání žádosti. V praxi to znamená, že můžete mít u nás domluvenou a schválenou podporu - "Kauci na bydlení", a s touto jistotou pak již uzavřít konkrétní nájemní smlouvu.  

Pokud máte připraveno vše potřebné dle návodu výše, pokračujte k podání žádosti. Upozornění: přestože potřebujete doporučení OSPOD* nebo pomáhající organizace, žádost vyplňuje žadatel sám za sebe, nikoli tato organizace. Děkujeme.

*Žadatelé potřebují doporučení z OSPOD nebo jiné pomáhající organizace. Připravili jsme okruhy, podle kterých takové doporučení sestavit. 

Otázky pro doporučující organizaci -  jsou návodné, slouží jako okruhy k sepsání doporučující zprávy

Název organizace, kontaktní osoba ( email, telefon, pozice)

 • Z jakého důvodu klienta/ku  doporučujete do našeho projektu Kauce na bydlení
 • Jak dlouho s klientem spolupracujete? Jak se spolupráce vyvijí ( aktivita, plnění cílů apod.) Jak spolupráci hodnotíte?
 • Z jakého důvodu klient/ka vyhledal vaše služby?
 • Jaké je sociální zázemí vašeho klientka/tky?
 • Počet dětí, úprava poměrů, umístění v ústavní péči, speciální potřeby dětí apod.
 • Co klient/ka doposud pro změnu své situace udělal(-a)?
 • Kde klient/ka v současné době bydlí, jak dlouho, jaké jsou náklady na bydlení?
 • Výživné – dostává/nedostává?
 • Vzdělání klienta/ky
 • Pracovní historie
 • Zdroje příjmů
 • Exekuce a dluhy
 • Co kromě bydlení by klient/ka potřeboval/a řešit?

Děkujeme organizacím, že žadatelkám připravíte potřebné doporučení. Je důležité, že samotnou Žádost vyplňuje žadatel sám, nikoli vysílající - doporučující organizace.