Žádost o uhrazení Kauce na bydlení

Další postup v žádosti o Kauci na bydlení: zadejte zde prosím svůj email, telefon, jméno a příjmení. Další postup a formulář - vstupní dotazník Vám pošleme emailem  

Než přikročíte k samotné žádosti, přečtěte si, co budete potřebovat před podáním žádosti a jaký je postup:

Dva povinné dokumenty, které potřebujete, a které si vyřiďte a připravte před podáním žádosti:

  • 1. Doporučení
  • 2. Potvrzení o příjmech, a to buď ze zaměstnání nebo z Úřadu práce 
    • 2.a Rozhodnutí Úřadu práce o nepřiznání dávky mimořádné okamžitě pomoci na úhradu nezbytného jednorázového výdaje. Potřebný formulář najdete zde. Nebo, 
    • 2.b Pracovní smlouvu s přehledem příjmů - výplatní pásku nebo platový výměr, který už jistě od zaměstnavatele máte, není potřeba to více potvrzovat.   

Bez těchto dvou výše uvedených dokumentů vaše žádost nemůže být vůbec posouzena, mějte je tedy připraveny a vyřízeny předem před podáním žádosti. Pošlete nám je emailem, nebo poštou, nebo je přiložíte k formuláři při vyplňování žádosti.

  • 3. Kopie nájemní smlouvy nebo smlouvy prokazující pronájem bytu

Kopii nájemní smlouvy je třetím potřebným dokumentem a lze ji dodat dodatečně po podání žádosti. V praxi to znamená, že můžete mít u nás domluvenou a schválenou podporu - "Kauci na bydlení", a s touto jistotou pak již uzavřít konkrétní nájemní smlouvu.