Uhrazeno dalších 15 Kaucí na bydlení

V březnu 2021 jsme vyplatili 8 kaucí v celkové částce 182 000 Kč, v dubnu jsme pak vyplatili 7 kaucí v celkové částce 152 000 Kč. Celkem to činí 15 Kaucí v úhrnu za 334.000 Kč.

Kauce na bydlení

Za březen a duben jsme obdrželi více než 50 nových žádostí na úhradu kaucí na bydlení. Z toho jsme cca 34 žádostí již schválili. Z žádostí je evidentní, že velká část rodičů se vzhledem k vládním opatřením dostává do finančních problémů, kdy jsou propuštěni z práce nebo dlouhodobě na ošetřovném a nemají prostředky na úhradu nákladů za bydlení. Nezaměstnaným se opět situace ztížila kvůli distanční výuce, která jim často znemožňuje zajistit si vlastní příjem ze zaměstnání.

Poptávka na Kauce na bydlení se nám každý měsíc zvyšuje. Bohužel, často se stává, že hledání dostupného, vhodného a volného bydlení zabere žadatelům i pár měsíců. 

Pokračujeme i v předávání praktických rad od Kauce na bydlení

Zde uvádíme například jednu, a to velmi zásadní:

Pokud víte, že nebudete moci zaplatit nájemné, komunikujte s majitelem a řekněte mu o svých starostech. Hledejte řešení dříve, než se dostanete do platební neschopnosti.

Existují poradny při finanční tísni, splátkové kalendáře, dávky a jiné možnosti řešení. Některé kontakty naleznete i na našich stránkách women-for-women.cz v sekci Užitečné kontakty

Komentáře