První rok: podporované bydlení a psychosociální péče

Jste matka samoživitelka nebo otec samoživitel, a máte pocit, že nevíte kudy kam? Odcházíte od partnera a nevíte, co bude dál? Procházíte složitým rozvodem? Organizace WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. pomáhá sólo rodičům s dětmi, kteří se ocitli v krizi.

Nabízíme pomoc pro ženy či muže s dětmi, kteří se nacházejí v tíživé situaci a hrozí jim ztráta bydlení a potřebují komplexnější podporu.

 • Trápíte se v nefunkčním či dokonce patologickém vztahu? 
 • Ohrožuje váš vztah vás a vaše děti? 
 • Máte strach, co bude dál?
 • Nevíte, zda to sami zvládnete?
 • Nemáte s dětmi kam jít? 
 • Nevíte, zda to finančně zvládnete?
 • Topíte se v problémech, které nezvládnete sama vyřešit?

Nebojte se, jsme tu my. "První rok" Vám pomůže udělat první krok.

 • Potřebujete pomoci s bydlením?
 • Potřebujete právní zastoupení či poradenství?
 • Máte psychické problémy a cítíte se na dně? 
 • Potřebujete podpořit děti a zlepšit jejich psychiku?
 • Potřebujete si najít lepší práci, která uživí vás a vaše děti?
 • Potřebujete pomoci stabilizovat vaši finanční situaci?
 • Potřebujete podpořit ve vašich rodičovských kompetencích?

Pomůžeme vám.

První rok pomůže a poradí  na míru potřeb vás, vašich dětí a vaší celkové situace. Podáme Vám pomocnou ruku, poskytneme nástroje pro vyřešení vašich problémů a podpoříme vás. První rok je součástí projektu Bydlím, tedy jsem, který ještě zahrnuje druhý program - Kauce na bydlení.  Stačí jen chtít a udělat první krok. První rok je individuální program na míru, který je možné intenzivně využít dobu jednoho roku.

Motto: „Nemůžeš-li, pomůžeme ti; neumíš-li, naučíme tě; nechceš-li, nejsme schopni ti pomoci.“

Komu pomáháme

Pomáháme ženám s dětmi, které:

 • se nachází v nepříznivé životní situaci spojenou s ohrožením ztráty bydlení
 • nedokáží svou situaci řešit vlastními silami, ale aktivně se o to snaží
 • jsou schopny aktivního přístupu a jsou otevřené spolupráci
 • jsou schopny se uplatnit se na trhu práce
 • jednají v zájmu dítěte
 • dodržují u dětí pravidelnou školní docházku a lékařské prohlídky
 • mají české státní občanství nebo jsou občankami Evropské unie

Hovoříme zde o ženách, protože ty jsou samoživitelkami s dětmi mnohem častěji. Ale náš program je za stejných podmínek otevřen i mužům - samoživitelům.

Kdy Vám pomoci nemůžeme

Jsou situace, ve kterých vás do programu První rok nemůžeme přijmout:

 • aktuální závislost na návykových látkách (drogy, alkohol)
 • závažné psychiatrického onemocnění
 • dlouhodobá závislost na institucionální pomoci
 • dlouhodobá závislost na systému státní sociální podpory
 • trestní minulost
 • zbavení svéprávnosti
 • nemotivovanost a pasivita
 • nedostatečné pracovní historie
 • agresivita
 • zanedbávání péče o dítě

Co zahrnuje První rok

Program zahrnuje:

 • za zvýhodněných finančních podmínek bydlení pro matky s dětmi, kterým situace neumožňuje platit tržní nájemné
 • psychologické a terapeutické služby ve spolupráci s odborníky právní poradenství a právní zastupování
 • poradenství v sociální oblasti
 • finanční poradenství
 • asistenci při jednání s úřady a jinými institucemi
 • vzdělávací programy

Co očekáváme:

 • aktivní spolupráci
 • odpovědnost k sobě a svým dětem
 • spolehlivost a otevřenost
 • vůli překonávat životní překážky

Cíle programu:

 • stabilizace psychické stránky klientky a jejich dětí
 • stabilizace finanční a právní situace
 • návrat na trh práce, v co nejkratší možné době
 • odchod do samostatného bydlení

Co udělat, pokud potřebujete pomoci?

Podmínky pro přijetí

Podmínkou přijetí do programu První rok je doložení následujících dokumentů:

 • výpis z rejstříku trestů
 • výpis z evidence plateb sociálního a zdravotního pojištění
 • v případě exekucí doložení všech dostupných rozhodnutí soudu a dokumentů o nařízení exekuce
 • přehled o potvrzených příjmech

"První rok" poskytujeme v Praze a od roku 2018 i v Mostě.

Praxe

Každým rokem se potvrzuje, že samoživitelky, které se ocitnou v tíživé životní situaci a přicházejí do WOMEN FOR WOMEN s žádostí o pomoc, ovlivňuje především jejich ekonomické znevýhodnění způsobené často:

 • Neplacením a nevymahatelností výživného.
 • Dluhovou situací. 
 • Omezením na trhu práce a znemožněním tak sladit práci s péčí o děti.
 • Pracovní dobou plného úvazku x otevírací dobou v mateřských školkách a družinách

Principy, kterými se při práci řídíme

Coby služba zaměřená na „koučování“ pracujeme s klientkami a klienty na vytváření budoucích výsledků a silných motivačních vazeb k těmto výsledkům. Naším úkolem je pěstovat v lidech dovednosti, pomáhat klientkám a klientům přesně si ujasnit své směřování, získat motivaci a důvtip nezbytné pro dosažení stanovených cílů ve světě skutečných lidí a v reálném čase.

 • Výstupy vždy formulujeme pozitivně. Pro stanovování cílů se vyhýbáme používání negativních formulací, pracujeme s myšlenkou očekávání, předjímání a vize možných výsledků, kterou mohou klientky přijmout za svou. 
 • Určujeme, zda mohou klientky dosáhnout výsledků samostatně nebo s přispěním či součinností okolí (např. bývalého partnera). Co můžeme dnes udělat, abyste se posunul/a blíž k cíli?
 • Určujeme kdy, kde, kdo. Pro sestavování seznamů úkolů, časových rámců a hlavních překážek, které je třeba vzít v potaz, využíváme SMART plánování.
 • Plánujeme a podnikáme přiměřeně velké kroky. Jednotlivé úkoly dělíme do několika zvládnutelných kroků, měříme a vyhodnocujeme je a klademe si otázku: „Jaké úkoly můžeme zvládnout v rámci dne či týdne, abychom se posunuli k zamýšlenému výsledku?“
 • Pracujeme také s výstupy v podobě smyslových vjemů: tzn. co klient/ka uvidí, uslyší a pocítí, až dosáhne kýžených výsledků. Jak se splnění cíle projeví na jejím/jeho chování?
 • Podporujeme klienty v pěstování zdrojů, které budou potřebovat: ať už se jedná o technickou dovednost nebo schopnost, informace, spolupráci, sebedůvěru, komunikační dovednost nebo přesvědčení.
 • Pomáháme zatraktivňovat cíle – ptáme se: „Prožíváte nadšení, když každé ráno vstáváte a věnujete se práci na svém cíli? Jaké překážky nebo aspekty vás demotivují? Co všechno odvádí vaši pozornost, když pracujete na svém cíli?“

Základní statistiky programu První rok za rok 2019

V Praze i v Mostě jsme v roce vyřídili desítky nových žádostí o přijetí do programu. Pomohli jsme 15 klientkám, zároveň se nám podařilo úspěšně dokončit spolupráci se 14 klietkami z minulých let. Celkem jsme v roce 2019 měli v programu 36 rodin s malými dětmi.     

0
Přijatých žádostí do programu
0
Přijatých klientek do programu
0
Celkový počet klientek v programu