První rok v říjnu pomohl 3 novým rodinám

V programu První rok jsme v měsíci říjnu přijali 3 nové klientky. Jednu klientku do Prahy a dvě do Mostu. Nejčastějším tématem při práci s klientkami v tomto měsíci byla harmonizace práce a péče o děti během současných opatření: problematická distanční výuka, hrozba ztráty zaměstnání, nevhodné podmínky pro hledání nového zaměstnání nebo špatná finanční situace.

První rok

Dalším velkým a dost zásadním problémem je situace se soudy. Soudy vzhledem k situaci s pandemií zrušily našim klientkám všechna nařízená jednání v opatrovnických soudech. Stejně tak tomu bylo na jaře. A nyní, když byla stání odročena na podzim, se situace opakuje. Toto nikomu nepomáhá, konflikty se prohlubují a odnášejí to především děti. V době, kdy jsme všichni nuceni přejít do online prostředí, vč. učitelů, by stálo za to zamyslet se nad tím, zda nepřevést do onlinu také nějaká soudní jednání – dle potřeby a povahy. Soudy jsou již teď zahlcené, jak to bude tedy vypadat pak? Bohužel, nikdo s tím nyní nic neudělá a opatrovnické soudy se protáhnou na rok, dva…

Doba je nelehká pro všechny a samoživitelé jsou dnes nejohroženější skupinou.

„Být na všechno sama je v této době jako boj s větrnými mlýny. Pracovat na 200 %, abych nepřišla o práci, vydělat peníze na pokrytí nákladů, ale zároveň se postarat o děti, kterým zavřeli školu, je prostě nereálné. Děti
jsou malé, nemohu je v 1. a 3. třídě nechat samotné doma, ať se distančně vzdělávají, postarají se o sebe, ohřejou si jídlo nebo vyzvednou si oběd ve škole. Mám za ně odpovědnost a ani je nechci nechat všemu napospas. Takže jsem na ošetřovačce a mám strach o práci a naši budoucnost. Kdybych neměla v zádech W4W a jejich podporu, asi bych ani nespala a nevím, jak by to celé dopadlo. Ta nejistota všude kolem je opravdu obrovská.“

Alena, dvě dcery 6 a 8 let

Naše říjnová doporučení

Nezbavujte se spoluzodpovědnosti za ekonomický chod domácnosti. Každé ženě bychom doporučili, aby nepřenechávala kompletně odpovědnost na partnerovi a nezbavovala se spoluzodpovědnosti za ekonomické a finanční otázky rodiny. Je potřeba mít stále přehled o finančních tocích v rodině. Je třeba tuto situaci chápat správně – nejedná se o projev nedůvěry vůči partnerovi nebo nestandardní kontrolu partnera, ale právě o spoluzodpovědnost partnerů. Pokud má partner s takovýmto uspořádáním problém a nechce přijmout, že jde o společnou věc, mělo by to být považováno za varovný signál.

Pomoc rodičů a další způsoby pomoci. Je přirozené, že když funguje širší rodina, obracíme se v krizi o pomoc v první řadě na ni. Ale i když rodina funguje, nemusí být jediným zdrojem pomoci. Někdy je lepší jít s problémem přímo za odborníkem, který má odstup, nadhled a není osobně zaangažovaný. Existuje zde celá řada odborných organizací, které mohou tíživou situaci řešit paralelně s rodinou.

Dluhy je třeba řešit aktivně, bez zbytečné prodlevy, tedy okamžitě, jakmile se o nich dozvíte. Neměli byste tzv. strkat hlavu do písku a myslet si, že vám dluhy někdo odpustí nebo na ně někdo zapomene. Tak to není a vy si svou situaci a situaci svých dětí nečinným jednáním pouze zhoršíte. Víme, že jde o velmi nepříjemnou věc a je těžké se této věci postavit čelem, ale jiné řešení nemáte. Pokud nezačnete co nejdříve aktivně komunikovat se svými věřiteli, vydáváte se na cestu do pekel. Jde doslova o čas. Čím dál proces pohledávky je, tím je řešení složitější a také finančně nákladnější.

Komentáře