Pronájem bytu bez kauce pro samoživitele

Při hledání nového bydlení po vás majitel při podpisu smlouvy vyžaduje složit kauci na byt. Co to znamená? O kolik korun si majitel může říct? Za jakých podmínek dostanete kauci zpátky? A hlavně: co dělat, pokud na kauci na byt nemáte? Odpovědi na tyto otázky najdete v tomto článku. 

Kauce na byt

Kauci na byt, tedy kauci na nájemné nebo také jistinu či jistotu, může pronajímatel bytu požadovat po nájemci při uzavření nájemní nebo podnájemní smlouvy. Jedná se o finanční částku, kterou si pronajímatel „pojistí“ případné dluhy nájemce na samotném nájemném, nedoplatky na poplatcích za služby nebo opravy poškození bytu či ztrátu poskytnutého vybavení. Pokud ji na zmíněné případy nevyužije, kauce je vratná a je povinností pronajímatele vám jí jako nájemci po skončení nájmu vrátit v plné výši. 

Výše kauce na byt může nyní odpovídat maximálně trojnásobku měsíčního nájemného (bez započítání poplatků za služby). Složení kauce není při pronájmu bytu automatické, musí být specificky uvedeno v nájemní či podnájemní smlouvě. Ve smlouvě také může být stanoveno, že pokud majitel kdykoliv během doby nájmu kauci využije na výše uvedené, musí ji nájemce doplnit do původní výše.

To, zda bude kauci při podpisu smlouvy majitel po nájemci vyžadovat, je jeho svobodné rozhodnutí. Z tohoto důvodu tak lze byt bez kauce na trhu občas najít, jedná se ale spíše o výjimku. Ve většině případů je složení kauce na byt obsahem smlouvy. Při podpisu nájemní či podnájemní smlouvy majitel zpravidla kromě kauce požaduje i úhradu nájmu na první měsíc a poplatků za služby. Pokud podepisujete smlouvu na byt přes realitní kancelář, je třeba počítat i s poplatkem realitní kanceláři.

Co dělat, když na kauci na byt nemáte peníze

Pronájem bytu  bez kauce
Co dělat, když na kauci na byt nemáte finance

Co ale dělat, když na kauci na byt nemáte finance? V tom případě za určitých podmínek pomáhá stát nebo i některé organizace a nadace. Úřad práce může poskytovat příspěvek na kauci na byt prostřednictvím dávky mimořádné okamžité pomoci, která spadá pod dávky hmotné nouze. Tuto dávku může úřad práce vyplatit osobě v hmotné nouzi (tzn. obecně s žádnými či velmi nízkými příjmy), nicméně k žádosti je třeba doložit platnou nájemní smlouvu. To může být problém, jelikož velká část majitelů vyžaduje složení kauce na byt hned při podpisu smlouvy a není ochotna čekat na nejisté rozhodnutí úřadu práce, které běžně trvá několik dní. Více informací můžete najít také na našem webu: Dávky a podpory | WOMEN FOR WOMEN (women-for-women.cz).

I z tohoto důvodu jsme se před pár lety ve WOMEN FOR WOMEN rozhodli pomoci rodičům samoživitelům s úhradou kauce na bydlení, jejímž cílem je zajistit bezpečný a stabilní domov pro ně i děti. V programu Kauce na bydlení (projektu Bydlím, tedy jsem) tak poskytujeme příspěvek na kauci až do výše 25 000 Kč, a to po celé ČR. Abychom mohli poskytovat pomoc včas a v reakci na reálné podmínky trhu s bydlením, nastavili jsme proces žádosti o Kauci na bydlení velmi jednoduše a flexibilně. Žádost může podat jakýkoliv samoživitel, který se ocitl ve finanční tísni, nemá prostředky na úhradu kauce na byt a nemůže tak sobě a svým dětem zajistit kvalitní a udržitelné bydlení.

Program Kauce na bydlení funguje ve dvou fázích

  1. podání žádosti a rozhodnutí o schválení,
  2. samotné poskytnutí kauce.

Žádost o kauci lze u nás podat jednoduše online, podmínkou je připojení dvou povinných dokumentů k žádosti – Doporučující zprávy OSPOD nebo pomáhající organizace a Potvrzení o zaměstnání nebo Potvrzení úřadu práce o nečerpání dávky mimořádné okamžité pomoci na kauci na byt. Doporučující zprávu vám napíše sociální pracovník, se kterým jste dlouhodobě v kontaktu snadno dle našeho vzoru na webu. U druhé přílohy nás zajímá, zda nečerpáte na kauci na byt i dávku mimořádné okamžité pomoci. Pokud pracujete, je nejjednodušší k žádosti přiložit kopii pracovní smlouvy nebo mzdového výměru – zaměstnaní lidé totiž na tuto dávku nárok nemají. Pokud nejste zaměstnaní, stačí si zajít na oddělení hmotné nouze úřadu práce nechat potvrdit náš formulář o nečerpání dávky mimořádné okamžité pomoci. Potvrzení lze vyřídit na počkání, mají ho k dispozici i na pobočkách úřadu práce a není vůbec nutné si o dávku žádat a čekat na zamítavé rozhodnutí.

K žádosti nájemní či podnájemní smlouvu nevyžadujeme. Následuje schvalovací proces, a pokud je žádost schválena, přichází druhá fáze, tedy samotné poskytnutí kauce. Po kontrole nájemní či podnájemní smlouvy podepisujeme s žadatelem darovací smlouvu, na základě které uhradíme kauci na účet majitele bytu dle smlouvy. Snažíme se předcházet rizikovému a nevýhodnému bydlení rodičů samoživitelů s dětmi, proto smlouvy kontrolujeme nejen formálně, ale i obsahově a na nevýhodná či nezákonná ustanovení je upozorňujeme. Výhodou tohoto postupu je, že žádost o kauci si mohou podat rodiče samoživitelé, kteří žijí v nevyhovujícím (závadném či předraženém) bydlení nebo u přátel, na ubytovně či azylovém domě a nové bydlení si teprve plánují hledat. Nájemní či podnájemní smlouvu však chtějí uzavřít až v momentě, kdy si budou jistí, že na kauci budou mít finance  -tzn. budou mít u nás schválenou kauci. Žádost o kauci si můžete podat také v situaci, kdy už bydlení máte a s majitelem jste se dohodli na splácení kauce, nicméně nemáte na ni dostatek prostředků. 

Kauce na byt běžně dosahuje i částky ve výši pár desítek tisíc korun. A je pochopitelné, že pro vás jako samoživitele nebo samoživitelku s dětmi s jedním příjmem ze zaměstnání nebo rodičovského příspěvku mohou být kauce na byt v takových výších nedosažitelné. Můžeme vám pomoci. Požádejte si o kauci na byt v našem programu Kauce na bydlení.

Bydlím, tedy jsem - Kauce na bydlení - První rok
Bydlím, tedy jsem – Kauce na bydlení – První rok – Women for Women
Komentáře