Bydlím, tedy jsem. Seznamte se s vybranými skutečnými příběhy našich klientek.

Paní B. se obrátila na naši organizaci ve chvíli, kdy byla se svými dvěma dcerami (dnes 15 let a 13 let) v azylovém domě pro matky s dětmi. Vinou finančních problémů v minulosti se dostala do „dluhového kolotoče“, kdy řešila problémy se splácením další půjčkou. Paní B. k nám nastupovala s osobním bankrotem, který jí končil v průběhu Programu. Paní B. byla vždy s menšími pauzami zaměstnána, avšak po stržení pravidelné měsíční splátky jí z platu zbývala minimální částka, ze které by nebyla schopna hradit základní potřeby pro sebe a dvě děti. Paní B. jsme poskytli podporované bydlení a právní poradenství z důvodu neplacení výživného ze strany otce dětí. Paní B. dále využívala v rámci naší organizace služeb dětského psychologa a vzdělávací aktivity pro sebe a dcery. Paní B. byla aktivní klientkou, která si v průběhu Programu průběžně zvyšovala vzdělání v oboru účetnictví na vyšší odborné škole. Po ukončení Programu odešla i s dcerami do vlastního bydlení.
Paní Boženka, 34 let, maminka 2 dětí(dluhy, insolvence)
Paní J. s dcerou nastoupily do psychosociálního programu poskytovaného naší organizací na 3 roky. Paní J. od bývalého druha - otce své dcery (15) odešla kvůli vzájemným neshodám, kvůli partnerovu zadlužování, nadměrnému požívání alkoholu a také kvůli fyzickému a psychickému násilí, které se ve vztahu paní J. vyskytovalo ze strany partnera a za které je její bývalý partner vyšetřován orgány činnými v trestním řízení. Paní J. a její dceři bylo poskytnuto podporované bydlení. Paní J. se kvůli traumatům zažitým z několikaletého domácího násilí věnovala v rámci služeb intenzivně psychoterapii a s právní podporou naší organizace řešila trestní stíhání proti bývalému partnerovi. V průběhu programu zejména ve spolupráci s terapeutkou udělala velké vnitřní pokroky a podařilo se jí z velké části stabilizovat svůj psychický stav, rozhozený zejména vinou prožitého vztahu, ale i po ukončení vztahu s druhem. Paní J. se průběžně zodpovědně připravovala na odchod z našeho programu a plnou finanční nezávislost, odešla do vlastního bydlení. Paní J. je v částečném invalidním důchodu, je zaměstnána na zkrácený pracovní úvazek, přivydělávala si brigádně. Paní J. nastoupila do našeho Programu s výučním listem. Během Programu vystudovala za finanční podpory naší organizace Střední školu hotelnictví a gastronomie, kde složila maturitní zkoušku.
Paní Jarmila, 1 dcera, 39 let(domácí násilí, alkoholismus, trestní řízení)
Paní Bětu připravila koronavirová pandemie ze dne na den o její dlouholetou práci v cestovním ruchu. Se svými dětmi již nebydlí v bytě W4W, ale našla si podnájem, kde si začaly budovat nový domov,který tímto náhlým výpadkem zásadního příjmu je opět ohrožen. Paní Běta využila našeho poradenství a obrátila se na organizace poskytující finanční podporu, které jsme jí doporučili. V současné době se jí dostalo podpory na 3 nájmy a ona dochází na brigádu a hledá práci, která by jí a jejím dětem umožnila zachovat si nový domov i za dnešních podmínek.
Běta, 35 let, 2 děti(finanční krize)
Paní Táňa pracuje ve zdravotnictví. V současné době tráví většinu času i v několikanásobných za sebou jdoucích směnách v práci a každou volnou chvíli věnuje svým malým dětem. To jí umožňuje klidné prostředí, které jí poskytl jeden z našich bytů, a zároveň uklidňující se atmosféra mezi ní a otcem dětí, kterou pomáhají zvládat rodinné terapie v rámci Servisu vztahů.
Táňa, 31 let, maminka 2 děti (rozvod, pracovní vytížení)
Paní Dobromila je v našem programu necelý rok. Domácí násilí, které zažívala ze strany svého partnera, ji připravilo i o veškeré rodinné vazby. Na počátku spolupráce se zaměřila paní Dobromila především na věci praktické, jako stěhovaní, dovybavení bytu a domluvení pracovních záležitostí tak, aby co nejlépe korespondovaly s nastavenou péčí o dceru. Paní Dobromila prezentovala svůj postoj k psychologické podpoře, jako že ji nepovažuje pro sebe za důležitou. Po několika konzultacích se podařilo paní Dobromilu motivovat k využití času na terapeutických sezeních jako příležitost pro zpracování svých obav. Paní Dobromile se podařilo, díky své spolupráci na terapiích, znovu navázat kontakt se svou rodinou. Navázala i několik nových přátelských vztahů a komunikaci s bývalým partnerem zvládá bez potíží.
Paní Dobromila, 28 let, maminka 1 dcery (domácí násilí)

Poděkování od klientů Bydlím, tedy jsem  

Ve spolupráci s klientkami jsme získali a sestříhali jejich poděkování. Bydlí i díky tomu, že jste je mnozí z vás podpořili a přispěli na Kauci na bydlení. Děkujeme, že pomáháte s námi! Vaše WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., provozovatel projektu Bydlím tedy jsem a programů První krok a Kauce na bydlení.

"Vytrvejte prosím! Vaše práce má smysl!"

Slovo klientky

Osobně využívám většiny vašich služeb. Nejintenzivnější má spolupráce je momentálně s advokátkou, kterou lze hodnotit jen v samých superlativech. V každém případě ochotná, vstřícná, maximálně profesionální a k zastižení v jakoukoliv dobu a to i v době svého osobního volna. Vždy okamžitě reaguje na mé požadavky a dotazy. Konzultuje semnou každý krok v řešení našeho případu, vše mi vždy náležitě vysvětlí a o všem mne informuje s dostatečným předstihem. Prokazuje i vlastní iniciativu a to vždy, když je zapotřebí. Její spolupráce je příkladná jak semnou, tak i s orgány činnými v trestním řízení. Má spolupráce dále probíhá s paní psycholožkou, která tvoří velmi milé terapeutické prostředí a to i pro mou dceru. Má dcera ji vřele přijala, což je pro mne zásadní. Paní psycholožka mi pomáhá v tom si některé věci uvědomit a pomáhá mi hledat jiné pohledy na daný problém, což vidím jako velký přínos. Hlavně mi pomáhá navázat se na pocity mé dcery, které ona sama přede mnou občas skrývá. V měsíci říjnu jsem také nastoupila na kurz The Bridge, který z počátku byl pro mne velice těžký, psychicky jsem měla velký problém jej zvládnout, s několika dalšími sezeními se to ovšem obrátilo a nyní čerpám z toho, co mi tento kurz přinesl. Díky vedení skvělých instruktorek a velice dobré partě ostatních účastnic se těším na každé další setkání. Určitě je to v celém týdnu ten světlý bod. V neposlední řadě, je důležité pohlížet na w4w jako na celek, protože komplexnost vašich služeb je to, co mne posouvá dál. Uvědomuji si, jak náročná je spolupráce s klientem, kterého sbíráte téměř ze samotného dna, pomáháte se dostat z životní propasti a znovu navrátit sebevědomí, které vychází z těch pocitů osobního selhání. Služba bydlení nám dala nové zázemí, ve kterém se cítíme bezpečně, právnické služby nám daly neuvěřitelnou moc s naší situací dělat víc, než před ní jen utíkat, ale postavit se a vidět stát právo na naší straně, psychoterapie nám hojí rány na duši a kurz Bridge mi pomáhá se pomalu ale jistě zvednout a stát na vlastních nohách. To celé dohromady je podpora a víra ve mně, což jako uživatelka se svou minulostí potřebuji ze všeho nejvíc. Přála bych si, abyste stejně tak jako mně dokázali pomoct i jiným ženám ve stejné, nebo podobné životní situaci. Mrzí mě, že jen málo kdy tyto problémy prosáknou ven ze zavřených dveří a že tolik lidí ještě v dnešním světě dokáže být naprosto chladných vůči tomu, co kolem sebe vidí. Je jen málo šancí, jak např. domácí násilí odhalit, ale věřím, že vaše organizace se dokáže chytit i toho nejmenšího podnětu. Vždy je to o spolupráci, ale první kdo od spolupráce odstoupí, je vždy sama oběť. Stejně jako jsem to udělala já, ale naštěstí vytrvalost lidí kolem mě, kteří mě nutili dělat věci, které jsem sama nechtěla, mě nakonec až teď přesvědčili v tom, že to bylo to správné. Vytrvejte prosím! Vaše práce má smysl!
Petra, 41 let, maminka 3 dětí(pobočka Most)