Pohled na samoživitelství v ČR

Zdůrazňujeme potřebu pochopit, že neexistuje žádná definice pro „samoživitele nebo sólorodiče“. Okolnosti v jednorodičovské rodině se mohou totiž měnit, někdy i častěji, než předpokládáme. Partner jednoho z rodičů může a nemusí bydlet s rodinou. Nebo se v průběhu času mohou střídat v rodině různí partneři; dále „oddělený“ rodič může být pravidelně zapojen do některých rodinných aktivit, případně jen příležitostně.

Klíčová charakteristika jednorodičovských rodin

 • 2x větší riziko chudoby dětí

Děti, které vyrůstají v jednorodičovských rodinách s existenčními problémy, mají mnohem vyšší riziko, že i v budoucnu budou žít v chudobě. Výzkum prokázal, že 4 děti z 10 z jednorodičovských rodin jsou chudé, v porovnání s úplnou rodinou, kde se chudoba týká o něco více než 2 dětí z 10. Jednorodičovská rodina žije v 66 % případů pod měsíčním příjmem 15 000 Kč oproti úplným rodinám, kde se jedná o 11 %.  

 • Život s dluhem

Průměrný celkový dluh jednorodičovských rodin v roce 2015 se v ČR zvýšil o 15 % a tento trend bohužel pokračuje.  

 • Využití potenciálu

 WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., podporuje samoživitele v uplatnění jejich ekonomického potenciálu. Od roku 2012 má organizace prokazatelné výsledky v posilování služeb, které hrají důležitou roli při efektivním vyhledávání sociálních problémů: WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., je tu pro dlouhodobé fungování v rámci osvědčeného modelu filantropie.

Problematikou samoživitelství se detailně zabýváme už několik let. Pomáháme samoživitelům prakticky skrze naše projekty, upozorňujeme na témata týkající se samoživitelů i úplných rodin, a také rovnou hledáme řešení, která by umožnila zlepšení jejich situace. 

V České republice žije 307 000 neúplných rodin, respektive jednorodičovských rodin s dětmi ekonomicky závislými na rodičích. V čele neúplných rodinných domácností s dětmi ekonomicky závislými na rodičích stojí ve valné většině žena (přibližně ve 255 000 případů). Proto se hovoří o fenoménu feminizace chudoby. Přes třicet procent jednorodičovských rodin pak žije v chodbě, konkrétně se jedná o 95 000 rodin. A s tím bohužel také souvisí dětská chudoba.

Samoživitelství je neustálý boj o klid a stabilitu. Je to proces neustálého hledání strategií a nástrojů, jak se s nejistotou a nerovnováhou situace samoživitele vyrovnat a jak do jejich života vnést potřebný klid a stabilitu.

0
neúplných rodin v ČR
0
žen samoživitelek
0
rodin v chudobě

Ukazujeme cestu.

Naším posláním je být hlasem samoživitelů jak směrem k široké veřejnosti, tak směrem k české politické reprezentaci. Těžiště naší práce není jen v akutní pomoci, ale vidíme ji především ve vzdělávání a prosazování oprávněných zájmů samoživitelů.

Odhalujeme potenciál.

Pomáháme samoživitelům a jejich rodinám uspět, využívat příležitosti a naplňovat svůj potenciál. Umožňujeme těm nejpotřebnějším rodinám zajistit si domov.

Praxe

Každým rokem se potvrzuje, že samoživitelky, které se ocitnou v tíživé životní situaci a přicházejí do WOMEN FOR WOMEN s žádostí o pomoc, ovlivňuje především jejich ekonomické znevýhodnění způsobené často:

 • Neplacením a nevymahatelností výživného.
 • Dluhovou situací. 
 • Omezením na trhu práce a znemožněním tak sladit práci s péčí o děti.
 • Pracovní dobou plného úvazku x otevírací dobou v mateřských školkách a družinách

Principy, kterými se při práci řídíme

Coby služba zaměřená na „koučování“ pracujeme s klientkami a klienty na vytváření budoucích výsledků a silných motivačních vazeb k těmto výsledkům. Naším úkolem je pěstovat v lidech dovednosti, pomáhat klientkám a klientům přesně si ujasnit své směřování, získat motivaci a důvtip nezbytné pro dosažení stanovených cílů ve světě skutečných lidí a v reálném čase.

 • Výstupy vždy formulujeme pozitivně. Pro stanovování cílů se vyhýbáme používání negativních formulací, pracujeme s myšlenkou očekávání, předjímání a vize možných výsledků, kterou mohou klientky přijmout za svou. 
 • Určujeme, zda mohou klientky dosáhnout výsledků samostatně nebo s přispěním či součinností okolí (např. bývalého partnera). Co můžeme dnes udělat, abyste se posunul/a blíž k cíli?
 • Určujeme kdy, kde, kdo. Pro sestavování seznamů úkolů, časových rámců a hlavních překážek, které je třeba vzít v potaz, využíváme SMART plánování.
 • Plánujeme a podnikáme přiměřeně velké kroky. Jednotlivé úkoly dělíme do několika zvládnutelných kroků, měříme a vyhodnocujeme je a klademe si otázku: „Jaké úkoly můžeme zvládnout v rámci dne či týdne, abychom se posunuli k zamýšlenému výsledku?“
 • Pracujeme také s výstupy v podobě smyslových vjemů: tzn. co klient/ka uvidí, uslyší a pocítí, až dosáhne kýžených výsledků. Jak se splnění cíle projeví na jejím/jeho chování?
 • Podporujeme klienty v pěstování zdrojů, které budou potřebovat: ať už se jedná o technickou dovednost nebo schopnost, informace, spolupráci, sebedůvěru, komunikační dovednost nebo přesvědčení.
 • Pomáháme zatraktivňovat cíle – ptáme se: „Prožíváte nadšení, když každé ráno vstáváte a věnujete se práci na svém cíli? Jaké překážky nebo aspekty vás demotivují? Co všechno odvádí vaši pozornost, když pracujete na svém cíli?“
„Byla jsem jak v pasti a měla jsem pocit, že se ve všem utopím. Nyní s odstupem času si reálně a objektivně uvědomuji, že jsem dlouho tolerovala netolerovatelné, jen kvůli své představě o spokojené rodině, pocitu zodpovědnosti, strachu, nejistotě a pocitu, že jsem zklamala, že jsem to nezvládla a co tomu řeknou lidé… Byly chvíle, kdy jsem přesvědčovala samu sebe, že je přeci vše v pořádku a normální. Chvíli byl zas milý, pozorný, věnoval se dětem. Jenže za chvíli to zas přišlo – ponižování, křik, rány… Bála jsem se ho. Věděla jsem, že to musím vyřešit a ochránit sebe a hlavně děti, ale kam půjdeme? Jak nás uživím? Co budu dělat? Tak jsem tolerovala a přežívala… až jednou přišla naděje ve WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., a já najednou věděla, že je cesta, jak z toho ven, a že to s pomocí zvládneme. A zvládli a já za to budu do konce svého života děkovat… Nebýt této možnosti, nevím, jak by to dopadlo.“
Marcelaklientka, první rok