WOMEN FOR WOMEN.

Pomáháme.

Ukazujeme cestu.

Odhalujeme potenciál.

Vracíme sebedůvěru.

"Bydlím, tedy jsem" je projektem WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. 

„Život může občas připomínat rozbouřené moře. Proto se naše organizace snaží klienty naučit plavat, aby už pro svůj život nepotřebovali záchranný kruh.“

Obecně prospěšná společnost WOMEN FOR WOMEN byla založena v roce 2012 manželi Ivanou a Pavlem Tykačovými na pomoc samoživitelkám, které se ocitly v tíživé situaci a byly ohroženy ztrátou bydlení. Postupem času jsme pomoc rozšířili i na samoživitele. Neboť samoživitelé, ať už matky či otcové, jsou jednou z nejohroženějších skupin. Jsou ohroženi psychicky, ekonomicky i sociálně. Dnes má organizace již více svých projektů i poraden, kterými rozšířila své působení v rámci České republiky a díky kterým tak může pomoci širšímu spektru lidí, a to nejen samoživitelkám či samoživitelům, ale také dětem, rodičům, kompletním rodinám.  

Ivana Tykač

spoluzakladatelka a ředitelka WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.

Vytváříme projekty, které neřeší jen dílčí problematiky, ale snažíme se poskytovat komplexnější řešení. Zabýváme se poskytováním konkrétních projektů a mapováním potřeb našich cílových skupin, jejich vyhodnocováním a hledáním řešení pro zlepšení situace.

Zásadním pilířem naší práce je upozorňovat na témata a problematiky, které se týkají samoživitelů, dětí i kompletních rodin a hledat konkrétní řešení pro zlepšení situace v České republice. Svou činnost vidíme nejen v konkrétní práci s jednotlivci, ale i v celospolečenském působení a osvětě. Při své práci klademe důraz na témata jako: vzdělávání, zaměstnávání, dobré pracovní uplatnění samoživitelek, propracovaný, spravedlivý a funkční systém pomoci (výživné, dostupné bydlení, právní pomoc), legislativu, která by samoživitele chránila, dobrou informovanost a v neposlední řadě společenskou výchovu, zodpovědnost jednotlivce a toleranci.

Ceníme si toho, že za poslední roky jsme dokázali svou aktivitou přimět a motivovat Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k tomu, aby byla řešena problematika hladovějících školáků v České republice. Nadále se snažíme na politické půdě otevírat téma potřeby nalezení dlouhodobého a pokud možno systémového řešení tohoto velmi rozšířeného problému.

Dále se soustředíme na podporu rodičovských kompetencí, informovanost a také na vztahy, na jejichž důležitost jako společnost mnohdy zapomínáme.

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

Problematikou samoživitelství se detailně zabýváme už několik let. Pomáháme samoživitelům prakticky skrze naše projekty, upozorňujeme na témata týkající se samoživitelů i úplných rodin, a také rovnou hledáme řešení, která by umožnila zlepšení jejich situace. 

V České republice žije 307 000 neúplných rodin, respektive jednorodičovských rodin s dětmi ekonomicky závislými na rodičích. V čele neúplných rodinných domácností s dětmi ekonomicky závislými na rodičích stojí ve valné většině žena (přibližně ve 255 000 případů). Proto se hovoří o fenoménu feminizace chudoby. Přes třicet procent jednorodičovských rodin pak žije v chodbě, konkrétně se jedná o 95 000 rodin. A s tím bohužel také souvisí dětská chudoba.

Samoživitelství je neustálý boj o klid a stabilitu. Je to proces neustálého hledání strategií a nástrojů, jak se s nejistotou a nerovnováhou situace samoživitele vyrovnat a jak do jejich života vnést potřebný klid a stabilitu.

0
neúplných rodin v ČR
0
žen samoživitelek
0
rodin v chudobě

Ukazujeme cestu.

Naším posláním je být hlasem samoživitelů jak směrem k široké veřejnosti, tak směrem k české politické reprezentaci. Těžiště naší práce není jen v akutní pomoci, ale vidíme ji především ve vzdělávání a prosazování oprávněných zájmů samoživitelů.

Odhalujeme potenciál.

Pomáháme samoživitelům a jejich rodinám uspět, využívat příležitosti a naplňovat svůj potenciál. Umožňujeme těm nejpotřebnějším rodinám zajistit si domov.