Ne vždy si uvědomujeme, jak hodně se skrývá v jednoduchém spojení Mít domov. A ještě méně z nás ví, kolik lidí toto říci nemůže. Proto je tu projekt ‚„Bydlím, tedy jsem“, který pomáhá samoživitelům zajistit důstojné bydlení a postavit se na vlastní nohy.

BYDLÍM, tedy jsem.

Váš první krok k dostupnému bydlení.

"Kauce na bydlení" a "První rok" - naše dvě nabídky pomoci 

Pomoc pro samoživitele a jejich děti, kteří díky tíživé finanční situaci potřebují pomoci s kaucí na bydlení, aby si zajistili jistotu v podobě důstojného, a bezpečnějšího  bydlení.
Pomoc pro ženy či muže s dětmi, kteří se nacházejí v tíživé situaci, kterou nedokáží sami řešit, hrozí jim ztráta bydlení a potřebují komplexní podporu. 

Vybrané příběhy klientek Bydlím, tedy jsem   

Paní B. se obrátila na naši organizaci ve chvíli, kdy byla se svými dvěma dcerami (dnes 15 let a 13 let) v azylovém domě pro matky s dětmi. Vinou finančních problémů v minulosti se dostala do „dluhového kolotoče“, kdy řešila problémy se splácením další půjčkou. Paní B. k nám nastupovala s osobním bankrotem, který jí končil v průběhu Programu. Paní B. byla vždy s menšími pauzami zaměstnána, avšak po stržení pravidelné měsíční splátky jí z platu zbývala minimální částka, ze které by nebyla schopna hradit základní potřeby pro sebe a dvě děti. Paní B. jsme poskytli podporované bydlení a právní poradenství z důvodu neplacení výživného ze strany otce dětí. Paní B. dále využívala v rámci naší organizace služeb dětského psychologa a vzdělávací aktivity pro sebe a dcery. Paní B. byla aktivní klientkou, která si v průběhu Programu průběžně zvyšovala vzdělání v oboru účetnictví na vyšší odborné škole. Po ukončení Programu odešla i s dcerami do vlastního bydlení.
Paní Boženka, 34 let, maminka 2 dětí(dluhy, insolvence)
Paní J. s dcerou nastoupily do psychosociálního programu poskytovaného naší organizací na 3 roky. Paní J. od bývalého druha - otce své dcery (15) odešla kvůli vzájemným neshodám, kvůli partnerovu zadlužování, nadměrnému požívání alkoholu a také kvůli fyzickému a psychickému násilí, které se ve vztahu paní J. vyskytovalo ze strany partnera a za které je její bývalý partner vyšetřován orgány činnými v trestním řízení. Paní J. a její dceři bylo poskytnuto podporované bydlení. Paní J. se kvůli traumatům zažitým z několikaletého domácího násilí věnovala v rámci služeb intenzivně psychoterapii a s právní podporou naší organizace řešila trestní stíhání proti bývalému partnerovi. V průběhu programu zejména ve spolupráci s terapeutkou udělala velké vnitřní pokroky a podařilo se jí z velké části stabilizovat svůj psychický stav, rozhozený zejména vinou prožitého vztahu, ale i po ukončení vztahu s druhem. Paní J. se průběžně zodpovědně připravovala na odchod z našeho programu a plnou finanční nezávislost, odešla do vlastního bydlení. Paní J. je v částečném invalidním důchodu, je zaměstnána na zkrácený pracovní úvazek, přivydělávala si brigádně. Paní J. nastoupila do našeho Programu s výučním listem. Během Programu vystudovala za finanční podpory naší organizace Střední školu hotelnictví a gastronomie, kde složila maturitní zkoušku.
Paní Jarmila, 1 dcera, 39 let(domácí násilí, alkoholismus, trestní řízení)
Paní Bětu připravila koronavirová pandemie ze dne na den o její dlouholetou práci v cestovním ruchu. Se svými dětmi již nebydlí v bytě W4W, ale našla si podnájem, kde si začaly budovat nový domov,který tímto náhlým výpadkem zásadního příjmu je opět ohrožen. Paní Běta využila našeho poradenství a obrátila se na organizace poskytující finanční podporu, které jsme jí doporučili. V současné době se jí dostalo podpory na 3 nájmy a ona dochází na brigádu a hledá práci, která by jí a jejím dětem umožnila zachovat si nový domov i za dnešních podmínek.
Běta, 35 let, 2 děti(finanční krize)
Paní Táňa pracuje ve zdravotnictví. V současné době tráví většinu času i v několikanásobných za sebou jdoucích směnách v práci a každou volnou chvíli věnuje svým malým dětem. To jí umožňuje klidné prostředí, které jí poskytl jeden z našich bytů, a zároveň uklidňující se atmosféra mezi ní a otcem dětí, kterou pomáhají zvládat rodinné terapie v rámci Servisu vztahů.
Táňa, 31 let, maminka 2 děti (rozvod, pracovní vytížení)
Paní Dobromila je v našem programu necelý rok. Domácí násilí, které zažívala ze strany svého partnera, ji připravilo i o veškeré rodinné vazby. Na počátku spolupráce se zaměřila paní Dobromila především na věci praktické, jako stěhovaní, dovybavení bytu a domluvení pracovních záležitostí tak, aby co nejlépe korespondovaly s nastavenou péčí o dceru. Paní Dobromila prezentovala svůj postoj k psychologické podpoře, jako že ji nepovažuje pro sebe za důležitou. Po několika konzultacích se podařilo paní Dobromilu motivovat k využití času na terapeutických sezeních jako příležitost pro zpracování svých obav. Paní Dobromile se podařilo, díky své spolupráci na terapiích, znovu navázat kontakt se svou rodinou. Navázala i několik nových přátelských vztahů a komunikaci s bývalým partnerem zvládá bez potíží.
Paní Dobromila, 28 let, maminka 1 dcery (domácí násilí)

Poděkování od klientů Bydlím, tedy jsem  

Ve spolupráci s klientkami jsme získali a sestříhali jejich poděkování. Bydlí i díky tomu, že jste je mnozí z vás podpořili a přispěli na Kauci na bydlení. Děkujeme, že pomáháte s námi! Vaše WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., provozovatel projektu Bydlím tedy jsem a programů První krok a Kauce na bydlení.