Na co máte nárok, pokud nezvládáte hradit náklady na bydlení

Zhoršuje se vaše životní situace a máte starosti, jak zvládnout náklady na bydlení? Připravili jsme pro vás přehled základních podpor a dávek, o které na tento účel můžete od státu požádat. Jde o tyto tři základní příspěvky – dávky:

  • Příspěvek na bydlení
  • Doplatek na bydlení
  • Dávka mimořádné okamžité pomoci na kauci na bydlení

O všechny tři příspěvky můžete požádat Úřad práce v místě trvalého bydliště.

Podívejme se na podrobnosti k jednotlivým příspěvkům:

Příspěvek na bydlení – pokud náklady na bydlení přesahují 30 % (v Praze 35 %) měsíčního příjmu vaší rodiny (domácnosti), můžete mít nárok na příspěvek na bydlení. Při podání žádosti se posuzuje průměr nákladů za bydlení vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí. Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu. Výše příspěvku se vypočítává jako součin příjmu rodiny a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35), který se pak odečte od tzv. normativních nákladů na bydlení (to je maximální možná částka nákladů stanovená Úřadem práce). Pokud jsou vaše skutečné náklady na bydlení nižší než Úřadem práce stanovené normativní náklady, odečítá se součin vašich příjmů a koeficientu od těchto skutečných nákladů. Do příjmu domácnosti se započítává i rodičovský příspěvek a přídavek na dítě. Stanovené normativní náklady na bydlení se liší podle velikosti obce a počtu osob ve vaší domácnosti.

Doplatek na bydlení – pomáhá s úhradou nákladů na bydlení, pokud na ně stále nestačí váš vlastní příjem v případě, že čerpáte příspěvek na bydlení. Dávka je určená i pro osoby žijící na ubytovně nebo v jiném nebytovém prostoru. Doplatek na bydlení však není vyplácen v tzv. „bezdoplatkových zónách“ – to jsou oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů a vyhlašuje je vždy daná obec.

Dávka mimořádné okamžité pomoci na kauci na bydlení – může vám být mimo jiné přiznána i na úhradu kauce (jistoty) na nájemné, pokud se stěhujete z nevyhovujících podmínek do vhodného prostředí.

Tolik tedy přehled, na co máte v souvislosti s bydlením případně nárok. Navíc, v našem projektu Bydlím, tedy jsem pomáháme programem Kauce na bydlení samoživitelům, kteří by právě tuto položku při najímaní nového bydlení sami nezvládli uhradit. Jsme tedy další pomoc v případě naléhavé životní situace spojené s bydlením rodin s dětmi.

Dávky a podpory – aktuální přehled pro rodiny s dětmi

Nezvládáte hradit ani další běžné výdaje? Jste zaměstnanec a přitom potřebujete zůstat doma s dítětem, protože je zavřená škola? Pro tyto a podobné situace jsme připravili základní přehled podpor a dávek, na které můžete mít nárok a které vám mohou pomoci.

Komentáře