Konečně někdo chápal, co prožívám

„Nejvíce mi pomohl ten pocit, že někdo chápe, co prožívám, a ví, o čem mluvím. Ta psychická podpora, že se s tím dá něco dělat. Že si nevymýšlím a nikdo to nebagatelizoval, že to přeháním.“

Tato slova napsala ve svém hodnocení jedna z našich klientek, která se na nás obrátila a úspěšně využila pomoc v našem programu První rok. A pokračuje:

První rok: konečně někdo chápal, co prožívám

Dodnes si pamatuji na první setkání s koordinátorkou programu. Už z první schůzky jsem odcházela s nadějí, že se s tím dá něco dělat a nejsem první, komu se to děje. Druhé, co bylo velmi důležité, byla nabídka bydlení za rozumný nájem. Několik měsíců jsem hledala podnájem, jenže zatížená dluhy od manžela jsem si žádný nemohla dovolit. A když jsem někoho kontaktovala, po zjištění, že jde o matku s dětmi, mi nechtěli byt pronajmout. Poskytnuté bydlení a pocit, že mám kam odejít, byl pro mě velmi důležitý.

Chtěla bych vám především poděkovat za vaší práci, podporu a přístup. Jsem si téměř jistá, že bych ty velké kroky a změny v životě bez vás nezvládla a hlavně bych si na ně netroufla. Je tak důležité, co děláte. Pomoc funguje navíc úplně jinak, cíleně, rychle, než kdybych ji hledala někde ve státních sektorech,“ uzavřela naše klientka své hodnocení.

S příběhy klientek našeho programu První rok se můžete seznámit zde.

První rok nabízí komplexní pomoc pro ženy či muže s dětmi, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci, kterou nedokáží sami řešit, hrozí jim ztráta bydlení a potřebují podporu. Program nabízí pomocnou ruku, nástroje pro vyřešení různých problémů a celkovou podporu. První rok je individuální program na míru, který je možné intenzivně využít po dobu jednoho roku.

Proč je První rok potřeba

V České republice bylo v roce 2019 přes 180 000 domácností neúplných rodin, tedy domácností s jedním rodičem. Z toho více než polovinu z nich tvořily domácnosti s jedním dítětem a třetinu pak domácnosti se dvěma a více dětmi. Nejčastěji vzniká neúplná rodina rozvodem, ve třetině domácností neúplných rodin je rodič svobodný.  

Rodiny samoživitelů patří mezi nejrizikovější skupiny osob, které jsou ohroženy chudobou či materiální deprivací. Příjmy rodin samoživitelů jsou v porovnání s úplnými rodinami stále nižší, tyto rodiny se pak často řadí mezi nejčastější příjemce sociálních dávek. Nízký příjem v rodinách samoživitelů tak znemožňuje těmto rodičům zajistit všechny potřeby pro sebe a své děti a vytvořit pro rodinu vhodné podmínky. Náklady na bydlení, zejména u jednopříjmových domácností v nájemním bydlení, tvoří převážnou část rodinného rozpočtu. Bydlení je v těchto případech oblast, která je pro tyto rodiny velmi křehká a ohrožení ztrátou bydlení je vysoké.

Finanční situace rodin samoživitelů je ovlivněna i problematikou hrazení výživného. Pravidelně dostává výživné ve stanovené výši přes 60 % dětí, nepravidelně nebo v nižší částce pak 17 %. Potenciál hradit pravidelně stanovené výživné je většinou tam, kde došlo k dohodě mezi rodiči a dochází tam k pravidelnému kontaktu a styku druhého rodiče s dítětem. Nejčastějším důvodem nehrazení výživného je vůbec odmítnutí výživné hradit, až čtvrtina rodičů uvádí, že se na nehrazení výživného dohodla s druhým rodičem a pětina rodičů uvedla jiné důvody (otec není v rodném listě, nežije, je ve vězení nebo rodiče mají střídavou péči).

Nízký příjem rodin samoživitelů plyne i z faktu, že rodiči samoživiteli jsou především ženy, mimo jiné i z toho důvodu, že děti jsou v opatrovnických sporech ve velké části případů svěřovány do péče matky. Participace žen na trhu práce je obecně ovlivňována zejména péčí o dítě, v případě samoživitelek je tento fenomén ještě problematičtější. Sladění práce a péče je pro samoživitelky s ohledem na absenci druhého rodiče velmi složité. Zároveň jsou rodičům samoživitelům kladeny v zaměstnání stejné podmínky jako ostatním rodičům a jen malá část zaměstnavatelů je ochotná respektovat jejich sociální situaci. Tito rodiče se tak u zaměstnavatelů setkávají velmi často s nedůvěrou a obecně předsudky vůči samoživitelům.

S čím vším První rok pomáhá

S čím vším První rok pomáhá

Program zahrnuje komplexní služby formou podporovaného bydlení, právních konzultací či právního zastupování a terapeutických služeb nebo služeb dětského psychologa pro samoživitele a samoživitelky s dětmi.

Podporované bydlení je realizováno v samostatných bytech v Praze a také v Mostě (pod vedením pobočky v Mostě) a jeho cílem je poskytnout klientům a klientkám s dětmi bezpečné zázemí v akutní složité situaci a také mít prostor zajistit si během programu finanční rezervu na vlastní bydlení (zejména kauci na nájemné).

Právní služby klienti a klientky programu využívají především pro řešení opatrovnických sporů, rozvodu, vypořádání společného jmění manželů, dluhového poradenství apod. Terapeutickou podporu pak čerpají především s cílem stabilizovat psychickou stránku sebe a svých dětí. V rámci programu však pracujeme mimo jiné i na stabilizaci finanční situace, návratu na trh práce v co nejkratší možné době, zvýšení pracovního uplatnění např. lekcemi angličtiny atd.

Snažíme se také podpořit děti klientů a klientek programu v různých volnočasových aktivitách nebo školní přípravě. V rámci programu je poskytováno také sociální poradenství.

První rok pomáhá a přináší výsledky

Klientkám se v rámci programu zejména podařilo především nabýt ztraceného sebevědomí, které jim následně pomohlo získat stabilní zaměstnání, zlepšit komunikaci a jednání s bývalým partnerem, ustát soudní řízení, získat výživné či zlepšit finanční situaci. Nejdůležitější službou v rámci programu je pro klientky dle výsledků šetření právník a psycholog, na druhém místě je poskytnuté bydlení.

„Nejvíce mi pomohl ten pocit, že někdo chápe, co prožívám, a ví, o čem mluvím,“ připomínáme slova z úvodu článku o tom, co je ale pro klientky programu První rok to nejdůležitější.

Bydlím, tedy jsem zahrnuje programy První rok a Kauce na bydlení

První rok financují manželé Ivana a Pavel Tykačovi

Program První rok je spolu s Kaucí na bydlení součástí projektu Bydlím, tedy jsem, který provozuje obecně prospěšná společnost Women for Women.

Program První rok je financován výhradně manželi Ivanou a Pavlem Tykačovými, stejně tak jako vlastní provoz WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

Je na místě doplnit, že ve druhém programu – Kauce na bydlení – se mohou přidat i další dárci a prostřednictvím transparentního účtu podpořit konkrétní děti či samoživitele. Oddělením prostředků na transparentním účtu pro Kauci na bydlení je zajištěno, že jsou jejich darované finanční prostředky ze 100 % využívány na pomoc potřebným, nikoli na provoz, marketing apod.

Jsme rádi, že se zajímáte, děkujeme, že pomáháte s námi!

Komentáře