Základní statistiky programu Kauce na bydlení za rok 2019

Podrobnosti a další informace najdete ve Výroční zprávě 2019 WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

0
přijatých žádostí
0
celková částka vyplacených kaucí
0
průměrná výše kauce

Samoživitelé se dennodenně potýkají se spoustou problémů. Je totiž holým faktem, že samoživitelé jsou ohroženou sociální skupinou, o níž sice víme, ale jako společnost nás tato problematika většinou míjí a není jí věnována taková pozornost jako jiným, minimálně stejně závažným problémům. Je ale mnoho samoživitelů, kterým stačí pomoci včas a tím správným směrem, aby se nepropadli na hranici chudoby a stáli dál na vlastních nohách. Takovou pomoc mimo jiné nabízí i projekt Adoptuj Marii, kde chceme pomáhat konkrétním samoživitelům s kaucemi, aby mohli sobě a svým dětem zajistit důstojné bydlení, které je úplným základem, a nebyli tak vystavováni riziku, že přijdou byť na omezenou dobu o děti. Z naší praxe víme, že existuje řada samoživitelů, co pracují, mají finance na úhradu nájemného, ale nemají finanční rezervu na složení kauce na bydlení a tím se pro ně stává nájemní bydlení nedostupné.

Program KAUCE NA BYDLENÍ nahradil v roce 2020 program ADOPTUJ MARII a stal se součástí většího projektu BYDLÍM, TEDY JSEM. Statistiky za rok 2019 tedy necháváme v původním znění.

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu Adoptuj Marii poskytuje pomoc ve formě jednorázového uhrazení kauce na nájemné, a to až do výše 25 000 korun. Poskytnutá finanční pomoc je nevratná a vždy je použita výhradně na zaplacení kauce na nájemné přímo na účet poskytovatele bydlení. Tato pomoc je čerpána na základě smlouvy a vždy jen po splnění podmínek, které jsou uvedeny na webových stránkách www.adoptujmarii.cz. K žádosti se přikládají 3 dokumenty – zpráva z OSPODU/neziskové organizace, nájemní/podnájemní smlouva, potvrzení o zamítnutí dávek hmotné nouze. Nezbytnou součástí projektu je transparentní účet 888555577/5500, ze kterého putují finanční prostředky ze 100 % na pomoc konkrétním samoživitelům.  Projekt je určen pro všechny samoživitele, kterým jejich finanční možnosti neumožňují složit potřebnou kauci na bydlení, ale svou situaci se snaží aktivně řešit.

STATISTIKA KAUCE NA BYDLENÍ - ADOPTUJ MARII 2019:

  • Přijaté žádosti: 134
  • Počet schválených žádostí: 41
  • Počet vyplacených kaucí: 21
  • Celková částka vyplacených kaucí: 387 192 Kč
  • Průměrná částka kaucí: 17 247 Kč

Vysvětlení: V roce 2019 jsme v projektu Adoptuj Marii obdrželi 134 žádostí, následně bylo 41 žádostí schváleno a z toho bylo vyplaceno pouze 21 příspěvků na kauci, neboť 19 zbylých žadatelů nedodalo potřebné dokumenty či svou žádost stáhlo z důvodu změny situace.

KAUCE NA BYDLENÍ je nástupcem projektu ADOPTUJ MARII

Úspěšný projekt Adoptuj Marii pomohl již desítkám rodin se zajištěním bydlení. Naše pomoc samoživitelům se i díky vaší podpoře dále rozvíjí, a rostou i další projekty, které organizuje a zastřešuje WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

Program ADOPTUJ MARII proto nyní změnil název na KAUCE NA BYDLENÍ a stává se součástí většího projektu BYDLÍM, TEDY JSEM. 

Po přechodnou dobu, než dokončíme všechy změny, se ještě můžete setkávat s názvem Adoptuj Marii.

Pokud potřebujete pomoci, můžete nyní stále využít formuláře a kontakty na webu, i na webu Women for Women, dostupnost pomoci pro potřebné není nijak přerušena nebo omezena. Obsah a pravidla projektu zůstávají beze změny.