Žádost o uhrazení kauce na bydlení: otázky pro doporučující organizaci

Víme, jak je situace kolem změny bydlení složitá a nákladná, proto je zde Kauce na bydlení. Samoživitelům s dětmi pomůžeme s uhrazením kauce na bydlení až do výše 25.000 Kč.

 

Žadatelé potřebují doporučení z OSPOD nebo jiné pomáhající organizace. Připravili jsme okruhy, podle kterých takové doporučení sestavit. 

Otázky pro doporučující organizaci -  jsou návodné, slouží jako okruhy k sepsání doporučující zprávy

Název organizace, kontaktní osoba ( email, telefon, pozice)

 • Z jakého důvodu klienta/ku  doporučujete do našeho projektu Kauce na bydlení
 • Jak dlouho s klientem spolupracujete? Jak se spolupráce vyvijí ( aktivita, plnění cílů apod.) Jak spolupráci hodnotíte?
 • Z jakého důvodu klient/ka vyhledal vaše služby?
 • Jaké je sociální zázemí vašeho klientka/tky?
 • Počet dětí, úprava poměrů, umístění v ústavní péči, speciální potřeby dětí apod.
 • Co klient/ka doposud pro změnu své situace udělal(-a)?
 • Kde klient/ka v současné době bydlí, jak dlouho, jaké jsou náklady na bydlení?
 • Výživné – dostává/nedostává?
 • Vzdělání klienta/ky
 • Pracovní historie
 • Zdroje příjmů
 • Exekuce a dluhy
 • Co kromě bydlení by klient/ka potřeboval/a řešit?

Děkujeme, že žadatelkám připravíte potřebné doporučení. Je důležité, že samotnou Žádost vyplňuje žadatel sám, nikoli vysílající - doporučující organizace.

Povinné dokumenty, které také potřebujete:

 • 1. Doporučení OSPOD nebo jiné pomáhající organizace
 • 2. Rozhodnutí Úřadu práce o nepřiznání dávky mimořádné okamžitě pomoci na úhradu nezbytného jednorázového výdaje. Potřebný formulář najdete zde.

Bez těchto dvou výše uvedených dokumentů vaše žádost nemůže být vůbec posouzena, mějte je tedy připraveny a vyřízeny předem před podáním žádosti. Pošlete nám je emailem, nebo poštou.

 • 3. Kopie nájemní smlouvy nebo smlouvy prokazující pronájem bytu

Kopii nájemní smlouvy lze dodat dodatečně. V praxi to znamená, že můžete mít u nás domluvenou a schválenou podporu - "Kauci na bydlení", a s touto jistotou pak již uzavřít konkrétní nájemní smlouvu.