Přehled sociálních dávek a možné státní finanční podpory na bydlení

Zde vám přinášíme stručný přehled sociálních dávek a další státní finanční podpory, na které můžete mít ve vaší tíživé situaci s bydlením nárok:

  • Příspěvek na bydlení
  • Doplatek na bydlení
  • Dávka mimořádné okamžité pomoci na kauci na bydlení

Nezvládáte hradit náklady na bydlení?

Příspěvek na bydlení

Pokud náklady na bydlení přesahují 30 % (v Praze 35 %) měsíčního příjmu vaší rodiny (domácnosti), můžete mít nárok na příspěvek na bydlení. Při podání žádosti se posuzuje průměr nákladů za bydlení vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí. Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu.Výše příspěvku se vypočítává jako součin příjmu rodiny a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35), který se pak odečte od tzv. normativních nákladů na bydlení (to je maximální možná částka nákladů stanovená Úřadem práce). Pokud jsou vaše skutečné náklady na bydlení nižší než Úřadem práce stanovené normativní náklady, odečítá se součin vašich příjmů a koeficientu od těchto skutečných nákladů. Do příjmu domácnosti se započítává i rodičovský příspěvek a přídavek na dítě. Stanovené normativní náklady na bydlení se liší podle velikosti obce a počtu osob ve vaší domácnosti.

Vyřizuje: Úřad práce dle místa trvalého bydliště

Doplatek na bydlení

Doplatek na bydlení pomáhá s úhradou nákladů na bydlení, pokud na ně stále nestačí váš vlastní příjem v případě, že čerpáte příspěvek na bydlení. Dávka je určená i pro osoby žijící na ubytovně nebo v jiném nebytovém prostoru. Doplatek na bydlení však není vyplácen v tzv. „bezdoplatkových zónách“ – to jsou oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů a vyhlašuje je vždy daná obec.

Vyřizuje: Úřad práce

Dávka mimořádné okamžité pomoci na kauci na bydlení

Dávka mimořádné okamžité pomoci je určená pro více situací, ale může vám být mimo jiné přiznána i na úhradu kauce (jistoty) na nájemné, pokud se stěhujete z nevyhovujících podmínek do vhodného prostředí.

Vyřizuje: Úřad práce

Základní podmínky pro přiznání dávek na bydlení naleznete zde na webu MPSV.

Potřebujete pomoci?

Víme, jak je situace kolem změny bydlení složitá a nákladná, proto je zde Kauce na bydlení.  Pomůže s uhrazením kauce na bydlení až do výše 25.000 Kč.

V rámci programu poskytujeme pomoc ve formě jednorázového uhrazení kauce na nájemné. Nedostatek finanční hotovosti je totiž často jediná překážka, která zabraňuje samoživitelům pronajmout si vlastní bydlení.

Poskytnutá finanční pomoc je nevratná a vždy je použita na zaplacení kauce na nájemné přímo na účet poskytovatele bydlení.

Potřebujete pomoci? Požádejte o Kauci na bydlení

Potřebujete pomoci i v jiných oblastech?

Na webu Women for Women vám přinášíme stručný přehled sociálních dávek a další státní finanční podpory, na které můžete mít ve vaší tíživé situaci nárok. 

Přehled sociálních dávek a další státní finanční podpory