Bydlím, tedy jsem: zpráva za rok 2020

V roce 2020 jsme 50 rodinám vyplatili pomoc 951.362 Kč na Kauce na bydlení a měli jsme zapojených celkem 38 klientek v programu První rok v Praze a v Mostě.

To jsou základní čísla, která vypovídají o našem programu Bydlím, tedy jsem za rok 2020. Jako každoročně jsme totiž na konci června vydali Výroční zprávu Women for Women za uplynulý rok. Najdete v ní přehled všech projektů a aktivit v roce 2020. A samozřejmě informuje i o všem podstatném, co se v uplynulém roce událo v projektu Bydlím, tedy jsem.

Do tohoto článku jsme pro vás vybrali to nejzajímavější:

  • statistiky programu Kauce na bydlení
  • statistiky programu První rok

Statistiky Kauce na bydlení za rok 2020

Kauce na Bydlení – statistika 2020

V roce 2020 jsme v projektu Kauce na bydlení obdrželi celkem 303 žádostí, z nichž 82 bylo schváleno. Celkem bylo vyplaceno 50 příspěvků na kauci (6 z nich na základě žádostí z roku 2019) v celkové výši 951 362 Kč. Je třeba počítat s tím, že část žádostí ani nepostoupila do procesu schvalování (např. z důvodu nedoložení potřebných dokumentů), část ze schválených žadatelů pak např. stále hledá vhodné bydlení, případně nedodali potřebné dokumenty či svou žádost s ohledem na změnu situace stáhli. 

Vyplacené Kauce na bydlení dle krajů

Z mapy je patrná míra uhrazených kaucí v jednotlivých regionech České republiky (čím tmavší barva, tím více kaucí bylo vyplaceno). Nejvíce kaucí bylo v roce 2020 vyplaceno na bydlení rodinám samoživitelům v Moravskoslezském kraji. Rozložení počtu samotných žádostí o kauci na bydlení v regionech je podobné.

V roce 2020 jsme obdrželi více než dvakrát tolik žádostí o kauci na bydlení než v roce předchozím. Tento nárůst lze přičíst obecně jak propagaci projektu, který se dostal postupně do povědomí společnosti, OSPOD a dalších pomáhajících organizací, tak pravděpodobně i pandemii covid-19, která zejména v druhé polovině roku 2020 dopadala na rodiče samoživitele velmi intenzivně a ti se tak dostávali do problémů s bydlením. Ze žádostí o příspěvek z posledního čtvrtletí roku 2020 je evidentní, že velká část rodičů se dostala do finančních potíží vlivem „začarovaného kruhu“ – uzavření škol a školek a dlouhodobé čerpání ošetřovného, ztráta zaměstnání z důvodu uzavření některých provozoven nebo nemožnost vstupu na trh práce s ohledem na uzavřené školy.

Statistiky programu První rok za rok 2020

V roce 2020 jsme do programu První rok v Praze přijali 10 klientek, 9 naopak spolupráci s námi úspěšně dokončilo. Celkem jsme v Prvním roce měli zapojeno 28 klientek.

Kromě pražského programu se První rok úspěšně rozjel také v Mostě díky aktivitám naší místní pobočky. Během roku 2020 jsme zde měli celkem 10 klientek, z toho 4 nové:

Celkem jsme tedy měli zapojených 34 klientek v programu První rok v Praze a v Mostě.

Věk klientek a dosažené vzdělání přibližuje následující graf:

Zpráva z dotazníkového šetření mezi klientkami programu První rok (léto 2020)

V polovině roku 2020 jsme realizovali mezi klientkami programu První rok (Praha i Most) dotazníkové šetření za účelem hodnocení programu, jeho přínosů a případných návrhů na zlepšení. Z výsledků bylo patrné, že už tehdy si klientky uvědomovaly rizika spojená s opatřeními v rámci pandemie covid-19, která na ně dopadala jak finančně, tak psychicky. Klientky se cítily v polovině roku relativně spokojeně, zmiňovaly zlepšení své situace, případná nespokojenost plynula zejména z obav o psychický stav dětí a z následků koronavirové krize. Průměrná účast klientek v programu byla k červenci 2020 12 měsíců (aktuálně program funguje po dobu jednoho roku, nicméně stále máme část klientek se smlouvou uzavřenou na dva roky dle dřívějších podmínek programu). Klientky hodnotily program velmi kladně a vyzdvihovaly především komplexní podporu, kterou nabízí.

Posun klientek v rámci programu je patrný ze subjektivního hodnocení desetibodové škály, která jim byla v rámci dotazníku předložena (1 – všechno je špatně, 10 – všechno je úžasné). Na začátku programu se klientky cítily průměrně na hodnotě 1,6, v červenci 2020 pak na 6,6. Posun klientek způsobilo dle jejich názoru především poskytnuté bydlení a zároveň podpora k tomu začít věci řešit. Nejdůležitější službou v rámci programu je pro klientky dle výsledků šetření právník a psycholog, na druhém místě je poskytnuté bydlení. Klientkám se v rámci programu podařilo především nabýt ztraceného sebevědomí, které jim následně pomohlo získat stabilní zaměstnání, zlepšit komunikaci a jednání s bývalým partnerem, ustát soudní řízení, získat výživné či zlepšit finanční situaci.

Tolik tedy výběr toho podstatného o Bydlím, tedy jsem z Výroční zprávy WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. 2020, kterou si můžete celou stáhnout zde v pdf. Informace o Bydlím, tedy jsem v ní najdete na stranách 5-8 a také v části o mostecké pobočce na straně 20.

Celé výroční zprávy Women for Women za předchozí roky (2013 – 2019) najdete zde.

Komentáře